Ajuts del Consell Social URV a les millors idees emprenedores

Sisena convocatòria

Setembre 2011


La Comissió d'Avaluació, formada per Misericòrdia Carles, Lourdes Jané, Vicent Lluesma, Pere Segarra, Àngel Cunillera (president) i Jordi Gavaldà (secretari), s'ha reunit el 21 de setembre de 2011 per valorar les sol·licituds pesentades dins de la convocatòria 2010-11 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores.

Un cop avaluada la documentació presentada, la Comissió ha decidit concedir un ajut de 3.000 euros al projecte següent:

"Gecofor – Creació i posada en marxa d’una consultoria estratègica en gestió, comunicació i formació", presentat per Victor Franquet Marcillas, Raül Franquet Marcillas i Francesc Ricart Muñoz.

Tarragona, 21 de setembre de 2011

Pere Segarra Vicent Lluesma Lourdes Jané

Misericòrdia Carles

Àngel Cunillera

Jordi Gavaldà