Ajuts del Consell Social URV a les millors idees emprenedores

Vuitena convocatòria

Setembre 2013


La Comissió d'Avaluació, formada per Misericòrdia Carles, Lourdes Jané, Andreu Pintaluba, Carles Ferrer, Pere Segarra, Joan Enric Carreres (president) i Jordi Gavaldà (secretari), s'ha reunit el 30 de setembre de 2013 per valorar les sol·licituds presentades dins de la convocatòria del curs 2012-13 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores.

Un cop avaluada la documentació presentada, la Comissió ha decidit concedir els ajuts següents:

Caracterització de lipoproteïnes mitjançant espectrometria de ressonància magnètica nuclear de difusió 2D, de Roger Mallol Parera i Núria Amigó Grau, alumnes del doctorat en Enginyeria Electrònica. Import de l'ajut: 6.000 euros

Disseny del format de comercialització de cèl·lules mare i fibroblasts derivats d'un ratolí cisgènic per ccl2, de Fedra N. Luciano Mateo, Marta Riera Borrull i Esther Rodríguez Gallego, de la Unitat de Recerca Biomèdica. Import de l'ajut: 6.000 euros

Chess Live (el futur dels escacs), de David Kaufmann, alumne de la Facultat d’Economia i Empresa. Import de l'ajut: 6.000 euros

Tarragona, 30 de setembre de 2013