Ajuts del Consell Social URV a les millors idees emprenedores

Desena convocatòria

Octubre 2015


La Comissió d'Avaluació, formada per Joan Pedrerol (president), Miquel Àngel Bové, Joan Enric Carreres, Lourdes Jané, Rosa Rueda, Pere Segarra i Jordi Gavaldà (secretari), s'ha reunit el 2 d'octubre de 2015 per valorar les sol·licituds presentades dins de la convocatòria del curs 2014-15 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores.

Un cop avaluada la documentació presentada, la Comissió ha decidit concedir els ajuts següents:

Creació d'una marca de cosmètica natural, innovadora i sensorial per al segment jove. Freshly Cosmetics, de Miquel Adrià Antolin Civil, Joan Miralles Pérez i Mireia Trepat Martí. Import màxim de l'ajut: 6.000 euros

Aprendre ensenyant Robòtica Educativa, de Cristina Vives Ostios, Adrià Marcos Pastor, Ricardo Bonache Samaniego i Jordi Rincon Caballero. Import màxim de l'ajut: 6.000 euros

Acords Català, d’Albert Muñoz Vendrell i Àlex Usach Nogués. Import màxim de l'ajut: 6.000 euros

 

Tarragona, 2 d'octubre de 2015