Ajuts del Consell Social URV a les millors idees emprenedores

Onzena convocatòria

Octubre 2016


La Comissió d'Avaluació dels Ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores, formada per Joan Pedrerol (president), Miquel Àngel Bové, Joan Enric Carreres, Lourdes Jané, Rosa Rueda, Pere Segarra i Jordi Gavaldà (secretari), s'ha reunit l’11 d’octubre de 2016 per valorar les sol·licituds presentades dins de la convocatòria del curs 2015-16 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores.

Un cop avaluada la documentació presentada, la Comissió ha decidit concedir els ajuts següents:

Looking4Language, d'Albert Tarragó Durán i Claudia Ballester Ibáñez. Import màxim de l'ajut: 3.000 euros

Acupuntura per a pacients afectats d'Esclerosi Lateral Amiotròfica , d'Imma Zamora Muriente. Import màxim de l'ajut: 6.000 euros

MeetPros-Democratitzant l'aprenentatge , d'Oriol García Gómez, Enric Civit Rovira i Maximiliano Manuel Sánchez. Import màxim de l'ajut: 6.000 euros

Tarragona, 11 d'octubre de 2016