AJUTS DEL CONSELL SOCIAL PER A ESTUDIANTS DE LA URV
EN SITUACIÓ D'ESPECIAL DIFICULTAT

Convocat˛ria 2003-04


La Comissió de Relacions amb la Societat del Consell Social, en la reunió de 5 de juliol de 2004 i en el marc de la convocatòria d'Ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat 2003-04, va acordar adjudicar dos ajuts a estudiants de la URV.

Aquests ajuts cobreixen despeses de matrícula dels estudiants i subvencionen part de les despeses en material didàctic i transport urbà.