AJUTS DEL CONSELL SOCIAL PER A ESTUDIANTS DE LA URV
EN SITUACIÓ D'ESPECIAL DIFICULTAT

Convocat˛ria 2005-06


El Jurat dels Ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat, en la reunió de 14 de juliol de 2006 i en el marc de la convocatòria 2005-2006, va acordar adjudicar onze ajuts a estudiants de la URV.

Aquests ajuts estan destinats a cobrir despeses de matrícula i a subvencionar part de les despeses en material didàctic, transport i residència dels estudiants.