AJUTS DEL CONSELL SOCIAL PER A ESTUDIANTS DE LA URV
EN SITUACIÓ D'ESPECIAL DIFICULTAT

Convocat˛ria 2007-08


El Jurat dels Ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat, en la reunió de 9 d'octubre de 2008 i en el marc de la convocatòria 2007-2008, va acordar adjudicar sis ajuts a estudiants de la URV.

Aquests ajuts estan destinats a cobrir despeses de matrícula i a subvencionar part de les despeses en material didàctic, transport i residència dels estudiants.