AJUTS DEL CONSELL SOCIAL PER A ESTUDIANTS DE LA URV
EN SITUACIÓ D'ESPECIAL DIFICULTAT

Convocat˛ria 2011-12 - segona fase


El Jurat dels Ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat, en la reunió de 14 de desembre de 2012 i en el marc de la segona fase de la convocatòria 2011-2012, va acordar adjudicar cinc ajuts a estudiants de la URV.

Aquests ajuts estan destinats a cobrir despeses de matrícula i a subvencionar part de les despeses en material didàctic, transport i residència dels estudiants.