AJUTS DEL CONSELL SOCIAL PER A ESTUDIANTS DE LA URV
EN SITUACIÓ D'ESPECIAL DIFICULTAT

Convocat˛ria 2012-13


El Jurat dels Ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat, en la reunió de 30 d'octubre de 2013 i en el marc de la convocatòria 2012-2013, va acordar adjudicar set ajuts a estudiants de la URV.

Aquest ajut es limita a l'import dels crèdits matriculats per primera vegada durant el curs acadèmic 2012-13, en funció del preu públic oficial fixat per a aquest curs acadèmic, i que no hagin quedat coberts o minorats per la Beca d’Equitat o qualsevol altre ajut que hagi obtingut l’estudiant.