AJUTS DEL CONSELL SOCIAL PER A ESTUDIANTS DE LA URV
EN SITUACIÓ D'ESPECIAL DIFICULTAT

Convocat˛ria 2013-14


El Jurat dels ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat, en la reunió de 5 de desembre de 2014 i en el marc de la convocatòria 2013-14, va acordar atorgar sis ajuts a estudiants de la URV.

Aquest ajut es limita a l'import dels crèdits matriculats per primera vegada durant el curs acadèmic 2013-14, en funció del preu públic oficial fixat per a aquest curs acadèmic, i que no hagin quedat coberts o minorats per la beca Equitat o qualsevol altre ajut que s’hagi aplicat a la matrícula de l’estudiant.