AJUTS DEL CONSELL SOCIAL PER A ESTUDIANTS DE LA URV
EN SITUACIÓ D'ESPECIAL DIFICULTAT

Convocat˛ria 2014-15


El Jurat dels ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat, en la reunió de 25 de novembre de 2015 i en el marc de la convocatòria 2014-15, va acordar atorgar tres ajuts a estudiants de la URV.

Aquest ajut es limita exclusivament a cobrir l’import dels crèdits matriculats per primera vegada per al curs acadèmic 2014-15, en funció del preu públic oficial fixat per a aquest curs acadèmic, i que no hagin quedat coberts o minorats per la beca Equitat o qualsevol altre ajut que s’hagi aplicat a la matrícula de l’estudiant.