AJUTS PER CURSAR ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL A LA URV

Convocatòria curs 2008-2009El Ple del Consell Social de 21 de febrer de 2008 va aprovar la participació del Consell en el projecte d'ajuts per cursar estudis de màster a la URV i la convocatòria per al curs 2008-2009.

El Consell Social va decidir cofinançar aquest projecte en el 50% per al curs acadèmic 2008-2009.

La convocatòria, la sol·licitud i les característiques d'aquest ajut el podeu consultar a la pàgina web: http://www.urv.cat/masters_oficials/ajuts_master_oficial.html

Termini de presentació: Des del 20 de juny fins el 18 de juliol de 2008, a les 12:00.

Informació: Escola de Postgrau i Doctorat. Tel. 977 558 478