BEQUES PATROCINADES PER REPSOL I EL CONSELL SOCIAL URV

Convocat˛ria 2008-09


La Comissió de Selecció de les beques patrocinades, en la reunió de 28 de juliol de 2008 i en el marc de la convocatòria 2008-2009, va acordar adjudicar cinc beques patrocinades que s'iniciaran durant el curs acadèmic 2008-09:

- beca anual renovable de tres cursos acadèmics a un estudiant d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

- beca anual renovable de cinc cursos acadèmics a un estudiant de Psicologia

- beca anual renovable de cinc cursos acadèmics a un estudiant de Dret

- beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant d'Administració i Direcció d'Empreses

- beca anual renovable de tres cursos acadèmics a un estudiant de Mestre, especialitat Educació Especial

 

S'ha fet la segona renovació de les beques concedides en la convocatòria 2006-07:

- beca anual renovable de cinc cursos acadèmics a un estudiant de Dret (3r curs)

- beca anual renovable de quatre cursos acadèmics a un estudiant d'Administració i Direcció d'Empreses (3r curs)

 

I s'han renovat també es beques concedides en la convocatòria 2007-08:

- beca anual renovable de cinc cursos acadèmics a un estudiant d'Història de l'Art (2n curs)

- beca anual renovable de sis cursos acadèmics a un estudiant de Medicina (2n curs)

- beca anual renovable de tres cursos acadèmics a un estudiant de Ciències Empresarials, Campus de les Terres de l'Ebre (2n curs)

- beca anual renovable de cinc cursos acadèmics a un estudiant d'Història (2n curs)

- beca anual renovable de tres cursos acadèmics a un estudiant d'Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica (2n curs)

 

Aquestes beques estan dotades en 5.000 euros anuals, subjectes als requisits de renovació regulats en les bases de la convocatòria.