Premi Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del Personal d'Administració i Serveis de la URV

Convocatòria 2013

Juliol 2013


El Jurat del premi format per Joan Enric Carreres (president), Joan Gabriel Blanch, Andrés Espejo, Sara Gimeno, Josep Pallarès, Noelia Valdivieso, Joaquim Via i
Jordi Gavaldà (secretari), ha avaluat les candidatures al "Premi Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del Personal d'Administració i Serveis de la URV" presentades, i un cop valorats tots els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, el Jurat ha emès el seu informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Modalitat 1: "Gestió de torn de cues”, del grup encapçalat per Sergio Pasamontes, de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.

Modalitat 2: "Treball col·laboratiu 2.0”, d'Isidre Monreal i Jordi Barrero, del Departament d'Estudis de Comunicació.

Modalitat 3: "Extensió de l'ús del sistema de webconferència integral a l'entorn virtual de formació al PAS de la URV”, del grup format per diversos membres del Servei de Recursos Educatius i del Servei de Recursos Informàtics i TIC, encapçalat per Andreu Martí.

El jurat vol fer constar també la qualitat dels treballs presentats pels altres candidats i els anima a participar en les properes convocatòries.

Tarragona, 29 de juliol de 2013