Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV, del Consell Social de la URV

Convocatòria 2014

Juliol 2014


El jurat del premi format per Joan Enric Carreres (president), Jacint Andreu, Andrés Espejo, Sara Gimeno, Josep Pallarès, Sergio Pasamontes, Noelia Valdivieso i Jordi Gavaldà (secretari), ha avaluat les candidatures al Premi Xavier Lópex Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV presentades i un cop valorats els treballs, segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, el jurat ha emès l’informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Modalitat 1: “Bústia de contacte de l’ETSE”, de Lourdes Anton Nuez i Ester Sabaté Montagut, de l’Oficina de Suport al Deganat-ETSE.

Modalitat 2: “Programa NEXES de col∙laboració científica amb secundària”, de Patrícia Olivé Conde i Juanjo Rofes Salas, del Centre d’Atenció a l’Estudiant.

Modalitat 3: Desert.

 

Tarragona, 17 de juliol de 2014