Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV, del Consell Social de la URV

Convocatòria 2015

Juliol 2015


El jurat del premi format per Robert Vendrell (president), Andrés Espejo, Joel Fernández, Sara Gimeno, Patrícia Olivé, Josep Pallarès i Jordi Gavaldà (secretari), ha avaluat les candidatures al Premi Xavier Lópex Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV presentades i un cop valorats els treballs, segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, el jurat ha emès l’informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Modalitat 1: “Model integral de gestió de les pràctiques externes de l'ETSE", d’Ester Sabaté Montagut i Elvira Pàmies Conesa, de l’Oficina de Suport al Deganat-ETSE.

Modalitat 2: “Millora de la qualitat i l'eficiència en la gestió de projectes de recerca. Control de viatges”, d'Ángels Amenós, Sara Anadón, Gabriela Espinosa, Victòria López, Olga Magrinà, Gisela Molas , Sílvia Plana, Eloi Serret i Òscar Vidal, de la Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada-Campus Sescelades.

Modalitat 3: "Espera'm despert", d’Antoni Cortès Martínez, del Servei de Recursos Informàtics i TIC.

 

Tarragona, 22 de juliol de 2015