Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV, del Consell Social de la URV

Convocatòria 2016

Juliol 2016


El jurat del premi format per Joan Pedrerol (president), Andrés Espejo, Joel Fernández, Sara Gimeno, Lluís Marsal, Gisela Molas, Robert Vendrell i Jordi Gavaldà (secretari), ha avaluat les candidatures presentades al Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV, i un cop valorats els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, el jurat ha emès l’informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Modalitat 1: Aquesta modalitat del Premi s'atorga ex aequo a:

Gestió del programa Martí Franquès", d’Ana Benages Maturana, Ángels Jové Guasch i Jacint Llambrich Montecino, del Servei de Recursos Humans, Escola de Doctorat i Recerca i Servei de Recursos Informàtics i TIC.

Implementació de les xarxes socials com a canal de comunicació de la Facultat de Turisme i Geografia. Com sobreviure a les xarxes socials", de Francesc Xavier Llauradó Vidilla i Ezequiel Cebrián Aparisi, de l’Oficina de Suport al Deganat de la Facultat de Turisme i Geografia.

Modalitat 2: “Protocol de signatura de convenis de pràctiques externes”, de Patrícia Olivé Conde, Miguel Ángel García Briongos, José Carlos Martín Bermudo i Yolanda Marquès Peña, del Servei de Gestió Acadèmica i de l’Oficina d’Orientació Universitària.

Modalitat 3: Desert.

 

Tarragona, 12 de juliol de 2016