Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Primera convocatòria

Juny 2001


El jurat, format per Josep Maria Freixes, Lluís Arola, Joan Carles Boronat, Josep Oliveras, Roser Recasens, Pedro Quintero i Jordi Gavaldà, s’ha reunit el dia 12 de juny del 2001, per tal de valorar les candidatures al “Premi Consell Social URV a la Qualitat en la Docència” presentades pel personal docent i investigador de la URV.

Després de ponderar els valors esmentats a les bases del premi i avaluar la documentació presentada per cada candidatura, el jurat ha decidit per unanimitat que la candidatura que millor s’adapta a la convocatòria és la de l’ETSEQ (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química) a qui se li atorga el Premi Consell Social URV a la Qualitat en la Docència

El Jurat vol fer constar que també ha valorat molt favorablement la candidatura dels Drs. R. Miralles, M. Giralt i R. Nogués de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Tarragona, 13 de juny de 2001

Josep Maria Freixes

 

Lluís Arola

 

Joan Carles Boronat

 

Josep Oliveras

 

Roser Recasens

 

Pedro Quintero

 

Jordi Gavaldà