Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Tercera convocatòria

Juny 2003


El jurat del premi, format per Josep Gomis, Lluís Arola, Joan Carles Boronat, Mario Arias, Roser Recasens, Agustí Segarra i Jordi Gavaldà, s’ha reunit el 12 de juny de 2003 per tal de valorar les candidatures al “Premi Consell Social URV a la Qualitat en la Docència” presentades pel personal docent i investigador de la URV.

Desprès de ponderar els valors esmentats a les bases del premi i avaluar la documentació presentada per cada candidatura, el jurat ha decidit per unanimitat que la candidatures que millor s’adapten a la convocatòria són:

La candidatura "Sistemes Informàtics 2: Desenvolupament d’un projecte multidisciplinari en equip", presentada pel Dr. Miguel Angel García, del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria a qui se li atorga el Premi Consell Social URV a la Qualitat en la Docència, en la seva modalitat individual.

La candidatura "Assignatura Extracurricular Dret i Presó", presentada pel col·lectiu del Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques que encapçala el Dr. Josep Miquel Prats, a qui se li atorga el Premi Consell Social URV a la Qualitat en la Docència, en la seva modalitat col·lectiva.

La candidatura "Introducció a la Bioinformàtica. Curs interactiu sobre l’anàlisi de seqüències de DNA i proteïnes", presentada pel col·lectiu del Departament de Bioquímica de la Facultat de Química que encapçala la Dra. Teresa Segués, a qui se li atorga el Premi Consell Social URV a la Qualitat en la Docència, en la seva modalitat de col·laboració amb altres universitats.

El jurat vol fer constar la qualitat de tots els altres candidats i els anima a continuar la seva excel·lent tasca docent i a participar en les properes convocatòries.

Tarragona, 12 de juny de 2003

 Josep Gomis                                         Lluís Arola                                             Joan Carles Boronat

Mario Arias                                    Agustí Segarra                                               Roser Recasens

 

Jordi Gavaldà