Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Cinquena convocatòria

Maig 2005


El Jurat del premi, format per Lluís Arola, Isabel Baixeras, Mercè Gisbert, Jaume Massons, Jordi Tiñena, Anton Valero, Àngel Cunillera (president) i Jordi Gavaldà (secretari), s’ha reunit el 2 de maig de 2005 per valorar les candidatures al “Premi Consell Social URV a la Qualitat en la Docència” presentades.

Després de ponderar els valors esmentats a les bases del premi i d’avaluar la documentació presentada ha decidit per unanimitat premiar les candidatures següents:

Aprenentatge basat en problemes en computadors”, presentada per la professora Montserrat García Famoso, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, a qui se li atorga el Premi Consell Social URV a la Qualitat en la Docència, en la modalitat individual.

Sistmes comptables informatitzats”, presentada pel professor Ricard Monclús i la professora Araceli Rodríguez, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials a qui se li atorga el Premi Consell Social URV a la Qualitat en la Docència, en la modalitat col·lectiva.

La candidatura “Master Estudis culturals mediterranis” presentada pel Dr. Enric Olivé, de la Facultat de Lletres, a qui se li atorga el Premi Consell Social URV a la Qualitat en la Docència, en la seva modalitat de col·laboració amb altres universitats.

El jurat vol fer constar la qualitat dels treballs presentats pels altres candidats i els anima a continuar la seva excel·lent tasca docent i a participar en les properes convocatòries.

Tarragona, 2 de maig de 2005

Lluís Arola Isabel Baixeras Mercè Gisbert

Jaume Massons

Jordi Tiñena

Anton Valero

Àngel Cunillera

Jordi Gavaldà