Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Sisena convocatòria

Abril 2006


El Jurat del premi, format per Lluís Arola, Isabel Baixeras, Montserrat García, Famoso, Mercè Gisbert, Jordi Tiñena, Anton Valero i Àngel Cunillera (president), reunit el 20 d'abril de 2006, a les 10 h, a la sala de reunions del Consell Social, ha avaluat les candidatures al “Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent” presentades. Per indicació del president, actua com a secretari del Jurat el Sr. Tiñena.

Un cop valorats tots els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, el Jurat ha emès el seu informe segons el qual ha decidit premiar la candidatura següent (amb l'abstenció del Sr. Valero en la candidatura Dow-ETSEQ):

Modalitat indivdual: Desert

Modalitat col·leciva: "Curs DOW-ETSEQ: Una experiència docent compartida entre la URV i l'empresa Dow”, presentada pel director de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química. Import del Premi: 2.500 EUR.

Modalitat col·laboració amb altres universitats: Sense candidats

El jurat vol fer constar la qualitat dels treballs presentats pels altres candidats i els anima a continuar la seva excel·lent tasca docent i a participar en les properes convocatòries.

Tarragona, 20 d'abril de 2006

Lluís Arola Isabel Baixeras Mercè Gisbert

Montserrat García

Jordi Tiñena

Anton Valero

Àngel Cunillera