Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Vuitena convocatòria

Maig 2008


El Jurat del premi ha avaluat les candidatures al "Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent" presentades, i un cop valorats tots els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, el Jurat ha emès el seu informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Modalitat individual:

"Aplicació de metodologies d'aprenentatge actiu a l'assignatura d'economia del medi ambient”, presentada per Miquel Àngel Bové, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Import del Premi: 3.500 EUR.

Modalitat col·lectiva:

"De la qualitat docent a la qualitat total: l'EEES com a estratègia per a un nou paradigma a l'EUTO”, equip encapçalat per Victòria Sànchez, Escola Universitària de Turisme i Oci.
Import del Premi: 3.500 EUR.

El jurat vol fer constar la qualitat dels treballs presentats pels altres candidats i els anima a continuar la seva excel·lent tasca docent i a participar en les properes convocatòries.

Tarragona, 15 de maig de 2008

Rosa Caballol Mercè Gisbert Xavier Grau

Mercè Jordà

Jordi Tiñena

 

Àngel Cunillera

Jordi Gavaldà