Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Novena convocatòria

Abril 2009


El Jurat del premi ha avaluat les candidatures al "Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent" presentades, i un cop valorats tots els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, el Jurat ha emès el seu informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Modalitat individual:

"Problem solving: la competència”, presentada per Azael Fabregat, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.
Import del Premi: 3.500 EUR.

Modalitat col·lectiva:

"Avaluació de competències transversals a l'ensenyament de Medicina”, equip encapçalat per Montse Giralt, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Import del Premi: 3.500 EUR.

El jurat vol fer constar la qualitat dels treballs presentats pels altres candidats i els anima a continuar la seva excel·lent tasca docent i a participar en les properes convocatòries.

Tarragona, 20 d'abril de 2009

Mercè Gisbert Victòria Sànchez Jordi Tiñena

Francisco Zapater

Àngel Cunillera

Jordi Gavaldà