Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Desena convocatòria

Abril 2010


El Jurat del premi ha avaluat les candidatures al "Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent" presentades, i un cop valorats tots els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, el Jurat ha emès el seu informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Modalitat individual:

"Experiències innovadores d'avaluació continuada en estudis d'enginyeria: el cas de Sistemes amb Microprocessador (SMP)”, presentada per Pere Millán, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
Import del Premi: 3.500 EUR.

Modalitat col·lectiva:

"Adaptació de les assignatures d'estadística als entorns virtuals d'autoaprenentatge: de l'enunciat clàssic a l'enunciat guia”, equip encapçalat per Josep Maria Mateo, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.
Professors de l'equip: Carles Barberà Escoí, Ferran Borrell Micota, Jordi Cuesta Andrea, Albert Fernández Sabater, Josep Maria Mateo, Mariano Moreno Cabello, Carme Olivé Farré, Mercè Pérez de Viñaspre Muñiz, Dolors Puigjaner Riba, Francesc Puigjaner Riba i Agustí Solanas Gómez.
Import del Premi: 3.500 EUR.

El jurat ha decidit atorgar una menció extraordinària al treball El Pràcticum solidari i la cooperació internacional de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URV a Nicaragua , equip encapçalat per Lluís Marqués, Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.

El jurat vol fer constar també la qualitat dels treballs presentats pels altres candidats i els anima a continuar la seva excel·lent tasca docent i a participar en les properes convocatòries.

Tarragona, 16 d'abril de 2010

Mercè Gisbert Jordi Salvador Montse Giralt

Jordi Tiñena

Montserrat Boronat

 

Àngel Cunillera

Jordi Gavaldà