Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Onzena convocatòria

Abril 2011


El Jurat del premi ha avaluat les candidatures al "Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent" presentades, i un cop valorats tots els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, el Jurat ha emès el seu informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Modalitat individual:

"Disseny i experimentació metodològica d'activitats d'aprenentatge i servei aplicades a estudiants de periodisme de la URV”, presentada per Antoni Pérez-Portabella, de la Facultat de Lletres.
Import del Premi: 3.500 EUR.

Modalitat col·lectiva:

"Programa formatiu per a estudiants xinesos a la URV”, presentada per Esther Forgas i Antoni Nomdedeu, de la Facultat de Lletres.
Import del Premi: 3.500 EUR.

El jurat vol fer constar també la qualitat dels treballs presentats pels altres candidats i els anima a continuar la seva excel·lent tasca docent i a participar en les properes convocatòries.

Tarragona, 26 d'abril de 2011

Maria Bargalló Montserrat Boronat Maria Marquès

Josep Maria Mateo

Albert Pallarès

Roser Recasens

Àngel Cunillera

Jordi Gavaldà