Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Tretzena convocatòria

Abril 2013


El Jurat del premi, format per Montserrat Boronat, Iolanada Tortajada, Maria Marquès, Albert Pallarès, Josep Pallarès, Roser Recasens, Anton Valero (president) i
Jordi Gavaldà (secretari), ha avaluat les candidatures al "Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent" presentades i, després de valorar els treballs segons els criteris
establerts en les bases reguladores del premi, ha emès l’informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Modalitat individual:

" Integrant l’ètica i la responsabilitat social en la formació dels futurs directius”, de Dolors Setó Pàmies, professora de la Facultat d'Economia i Empresa.

Modalitat col·lectiva:

"L’ús del Whatsapp per augmentar la motivació en la lectura de textos en anglès, del grup format per Mar Gutierrez-Colón Plana (coordinadora), professora de la Facultat de Lletres, i Ana Gimeno (UPV), Joseph Hopkins (UOC), Christine Appel (UOC), Isabel Gibert (URV) i Idoia Triana (URV).

El jurat vol fer constar també la qualitat dels treballs presentats pels altres candidats i els anima a continuar la seva excel·lent tasca docent i a participar en les properes convocatòries.

Tarragona, 2 de maig de 2013