Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Quinzena convocatòria

Abril 2015


El Jurat del premi, format per Joan Pedrerol (president), Josep Canício, Arantxa Capdevila, Mercè Gisbert, Josep Manel Ricart i Jordi Gavaldà (actuant únicament de secretari), ha avaluat les candidatures al "Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent" presentades i, després de valorar els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, ha emès l’informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Modalitat individual:

"Become a CEO: Role Playing into Action”, converteix-te en director executiu: un joc de rol, del professor Jordi Andreu Corbaton, de la Facultat d’Economia i Empresa.

Modalitat col·lectiva:

“Laboratoris 2.0: millora dels resultats d’aprenentatge mitjançant eines TAC als laboratoris del Grau en Enginyeria Mecànica”, dels professors Sílvia de la Flor, Albert Fabregat, Jaume Saltó i M. José Simon, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química.

El jurat vol fer constar també la qualitat dels treballs presentats pels altres candidats i els anima a continuar la seva excel·lent tasca docent i a participar en les properes convocatòries.

Tarragona, 13 d'abril de 2015