Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Setzena convocatòria

Abril 2016


El Jurat del premi, format per Joan Pedrerol (president), Jacint Andreu, Josep Canício, Arantxa Capdevila, Sílvia de la Flor, Noemí Rabassa i Jordi Gavaldà (secretari), ha avaluat les candidatures al Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent presentades i, després de valorar els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, ha emès l’informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Modalitat individual:

"Aprendre ajudant, ajudant a aprendre", del professor David Dueñas Cid, de la Facultat de Ciències Jurídiques.

Modalitat col·lectiva:

L'orientació professional i acadèmica a l'ETSE: innovació tecnològica orientada a l'ocupabilitat i al territori" dels professors Teresa Torres, Domènec Puig, Maria Ferré, Àngel Cid, Antoni Martínez i Xavier Vilanova, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i Victòria Fabregat, de la Facultat de Ciències Jurídiques.

El jurat vol fer constar també la qualitat dels treballs presentats pels altres candidats i els anima a continuar la seva excel·lent tasca docent i a participar en les properes convocatòries.

Tarragona, 20 d'abril de 2016