Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Convocatòria 2017

6 d'abril 2017


El Jurat del premi, format per Joan Pedrerol (president), Josep Canício, Arantxa Capdevila, Noemí Rabassa, Teresa Torres, Robert Vendrell i Jordi Gavaldà (secretari), ha avaluat les sol·licituds presentades al "Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent" i, després de valorar els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, ha emès l’informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Modalitat individual:

“Metodologies docents per estimular l'interès per una matèria amb la complicitat de la societat”, del professor Antoni Carreras Casanovas, de la Facultat de Ciències Jurídiques.

Modalitat col·lectiva:

“L'excel·lència en la formació de doctors a la URV a través de la professionalització de la supervisió doctoral”, dels professors Joan Josep Carvajal Martí, Maria Ercilia García Álvarez, Mar Reguero de la Poza, Maria José Rodríguez Cuesta i Mireia Valverde Aparicio, de l’Escola de Postgrau i Doctorat.

El jurat vol fer constar també la qualitat dels treballs presentats pels altres candidats i els anima a continuar la seva excel·lent tasca docent i a participar en les properes convocatòries.

Tarragona, 6 d’abril de 2017