Premi Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior

Convocatòria 2007


El Jurat del premi, format per Maria Bargalló, Carmen Andrade, Josep M. Llort, Víctor Franch, Jordi Tiñena (president) i Jordi Gavaldà (secretari), reunit el 20 de juny de 2007, a les 17.00 h, a la sala de reunions del Consell Social, ha avaluat les candidatures al “Premi Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior” presentades.

Un cop valorats tots els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, el Jurat ha emès el seu informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

"La presence des langues étrangeres dans la publicité" de Maxime Dücker, Centre: Inst. Berenguer d’Entença. Tutora: Carme Girona Puig

"Creació i enregistrament d’una maqueta", d’Aleix Duran Ayxendri, Centre: IES Martí Franquès. Tutora: Remei Tell

"La malarioterapia, una malaltia que en cura una altra" de Laia Ferré Moragues, Centre: IES Martí Franquès. Tutora: Isabel Lluís

"L’smog fotoquímic al Camp de Tarragona", de Roger Gilabert Oriol, Centre: IES Martí Franqués. Tutor: Jaume Mateu

"L’ascensor espacial", de Francesc Xavier Grau Bové, Centre: IES Narcís Oller. Tutor: Eduardo Zato

"Calculadores: origen i evolució"; de José Ángel Guerrero Serena, Centre: IES Vila-seca. Tutor: Ventura Ferré

"Tarraco. Creació d’un joc d’ordinador" de David Guillen Fandos, Centre: Sagrat Cor de Jesús. Tutor: Jaume Sabater

"Caiguda amb fregament" de Gerard Massons Gassol, Centre: Sagrat Cor de Jesus. Tutora: Esther Clotet

"Estudi del número d’OR", d’Eva Pijoan Gibert, Centre: IES Ramon de la Torre. Tutora: Dolors Llinares

"Els nens i adolescents amb TDA-H", Melina Sánchez Álvarez, Centre: IES Vila-seca. Tutor: José M. Camps

Atès el que disposa la base desena de les bases reguladores i convocatòria del Premi, el Jurat proposa una llista de reserva prioritzada, integrada pels cinc candidats següents:

1 - "Què hi ha darrera dels bessons bizigòtics o monozigòtics?", de Natalia Linares Martínez, Centre: IES Vila-seca Tutor: Jaume Valls
2 - "Els Pets, els Beatles de Constantí" de Miriam Pena Sánchez, Centre: IES Gaudí-Reus. Tutora: Montserrat Corretger
3 - "Projecte arquitectònic-Passeig Casanova" de Marçal Virgili Bartolomé, Centre: IES Martí Franquès. Tutor: Jordi Heredia
4 - "La publicidad gráfica de Coca-Cola", de Sara Bardají Benach, Centre: IES Martí Franquès. Tutor: Pilar Caldú
5 - "Lloc Web de l’IES Vila-seca" de Gueorgui Tzveloslavov Topaloki, Centre: IES Vila-seca. Tutor: Javier Romero

Finalment, el jurat vol fer constar la qualitat dels treballs presentats per tots els candidats, tant els que han obtingut el premi com els que han quedat en la llista de reserva anterior.

Tarragona, 20 de juny de 2007

Atès que el Sr. David Guillen ha obtingut un altre premi pel seu treball "Tarraco, creació d'un lloc d'ordinador", el qual resulta incompatible amb el que atorga el Consell Social, i atès el que disposa la base desena, el premi del Consell Social passa a atorgar-se al primer candidat de la llista de reserva:
"Què hi ha darrera dels bessons bizigòtics o monozigòtics?", de Natalia Linares Martínez, Centre: IES Vila-seca Tutor: Jaume Valls

Atès que les Sres. Maxime Dücker i Eva Pijuan no han formalitzat matrícula a la URV i atès el que disposa la base setena de la convocatòria, el premi del Consell Social passa a atorgar-se al segon i tercer candidats de la llista de reserva:
"Els Pets, els Beatles de Constantí" de Miriam Pena Sánchez, Centre: IES Gaudí-Reus. Tutora: Montserrat Corretger
"Projecte arquitectònic-Passeig Casanova" de Marçal Virgili, Centre: IES Martí Franquès. Tutor: Jordi Heredia