Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, del Consell Social de la URV

Convocatòria 2015


El Jurat del premi, format per Joan Pedrerol (president), Arantxa Capdevila, Maria Estrada, Albert Pardo, Inma Pastor, Joana Zaragoza i Jordi Gavaldà (secretari), reunit el 26 de juny de 2015, ha avaluat les candidatures presentades al Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, del Consell Social de la URV.

Un cop valorats els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, el Jurat ha emès el seu informe, segons el qual ha decidit premiar la candidatura següent:

El sexisme a la publicitat televisiva convencional dirigida a noies adolescents, de Clara Guérin Madroñal. Institut Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona. Tutora: Maria Jesus Reverter Fibla

 

Atès el que disposa la base desena de les bases reguladores i convocatòria del Premi, el Jurat proposa una llista de reserva prioritzada, integrada pels dos candidats següents :

1a. reserva. Publicitat sexista: La figura de la dona en la publicitat, de Laia Carmona Miquel. Institut Narcís Oller, de Valls. Tutor: Martí Pineda

2a. reserva. Per què ens toca patir a les dones?, de Marta Mezquita Ródenas. Col·legi La Salle, de Reus. Tutor: Josep Senserrich Cuerna

 

Tarragona, 26 de juny de 2015