Consell Social

C/ Escorxador s/n
43003 Tarragona
Tel. 977 558 018
Fax. 977 558 028
consellsocial@urv.cat

Calendari de reunions
presentació del Consell Social
presentació del Consell Social
presentació del Consell Social